شرکت شیمیایی بسپارلیا

شرکت شیمیایی بسپار لیا با توجه به طیف گسترده محصولات خود ، با صنایع گوناگونی در ارتباط است.این امر باعث گردیده تا این شرکت از همان ابتدای فعالیت خود تا کنون ، توجه اساسی به نیازهای مشتریان و برنامه ریزی برای پاسخگویی موثر به نیازها یشان را ، در دستور کار خود قرار دهد.
شرکت شیمیایی بسپار لیا با کمک تیم تخصصی خود که شامل مهندسان فروش و طراحان محصول می باشد ، در واحدی به نام پشتیبانی فنی ، پیوسته پاسخگوی مسائل مشتریان تا رسیدن به محصول نهایی و حصول رضایت کامل آنها می باشد.