اخذ مجوز واحد فناورانه از پارک علم و فناوری استان البرز
شرکت بسپارلیا موفق به اخذ مجوز واحد فناورانه در سال های 97 و 98 از پارک علم و فناوری استان البرز گردید.                       ...
اخذ تاییدیه شرکت تولیدی دانش بنیان نوع یک
شرکت بسپارلیا در سال 97 موفق به اخذ تاییدیه شرکت تولیدی دانش بنیان نوع یک از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گردید.                     ...