لياشيد هاي سريSS– 1000                                  برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات      

 مشخصات ساختاري
اين محصولات لاك اسپري هاي پايه نيتروسلولزي مي باشند، كه جهت اعمال برروي سطوح چرم طبيعي طراحي گرديده اند.
 
موارداستفاده
با اعمال اين پوششها ، به روش پاشش برروي سطوح چرم طبيعي مي توان پوششهاي گوناگون براق ومات تهيه نمود.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
شيدسنجي:اسپري برروي چرم طبيعي ومقايسه شيد با نمونه مرجع.
 
اطلاعات تكميلي
پوششهاي مزبور دركليه فام هاي پايه وتركيبي قابل عرضه مي باشند.
فيلم هاي براق حاصل از پوششهاي مزبور شفاف مي باشند.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي زير50 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي   
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند،لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.

نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.