شرکت در سیزدهمین نمایشگاه رنگ و رزین یازدید مدیر کل شعب بانک تجارت استان البرز برگزاری دوره ی آموزش کمک های اولیه