صنعت رنگ سازی و مرکب

رزین های مورد استفاده در پوشش های پلی اورتان

دیسپرس کننده های پایه حلال

دیسپرس کننده های پایه آب

دیسپرس کننده های پایه پلاستی سایزری

واکس های پلی آمیدی