خميررنگ هاي سري TX-600                  برگه اطلاعات فني، ایمنی و سلامت محصولات

مشخصات ساختاري

اين سری از  محصولات، خميررنگ هاي پايه آب( پيگمنت هاي آلي ديسپرس شده در آب) مي باشند که جهت ساخت خمیررنگهای چاپ نساجی قابل استفاده می­باشند.

موارد استفاده
 این سری از محصولات به عنوان خمیر چاپ در صنعت نساجی مورد استفاده قرار می­گیرند.

مشخصات فني
 
نـام شـاخص استانداردمربوطه واحـداندازه گيري مـقـدار
PH
( ASTM E 70) ---- 8-12
 
شیدسنجی: بر روی شیشه فلوت به وسیله فیلم اپلیکاتور 50 میکرون فیلم تهیه شده و در مقایسه با مرجع شیدسنجی می­گردد.  

اطلاعات تكميلي
توصيه مي گردد خمير رنگهاي فوق قبل از مصرف به خوبي هم زده شوند.
خميررنگ هاي مزبور طبق جدول ذيل و در شيدهاي رنگي متنوع قابل عرضه مي باشد.
 
نام محصول كد محصول C.I. NO درصد پیگمنت پایداری حرارتي(Cº)
در مدت 5 دقیقه
مقاومت نوري  
مقاومت قلیایی
لیاپیست سفید TX-600   W6 32 200 8 5
لياپيست زرد TX – 610 Y13 32 200 5-6 5
لياپيست زرد TX – 611 Y83 36 200 7-8 5
لياپيست قرمز TX – 630 R170 32 200 7 5
لياپيست قرمز TX - 631 R254 35 200 8 5
لياپيست قرمز TX - 632 R112 35 240 6-7 5
لياپيست قرمز TX - 633 R122 32 220 8 5
لياپيست بنفش TX - 640 PV 29 28 220 7-8 5
لياپيست بنفش TX - 641 PV 23 30 220 8 5
لياپيست آبي TX – 660 B15:3 35 200 8 5
لياپيست آبي TX – 661 B15: 3 33 200 8 5
لياپيست مشكي TX - 670 B7 28 220 8 5
لياپيست سبز TX – 680 G7 35 200 8 5
 
مقاومت نوري 8 عالي، 5 متوسط و زير 5 ضعيف مي باشد.
مقاومت قلیایی 5 عالی می­باشد.

شرايط نگهداري 
اين محصولات به مدت 1 سال در دماي10 تا 40 درجه سانتي گراد قابل نگه داري مي باشند.
در صورت بازنمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل كنيد.
از یخ زدگی  و قرار گرفتن در معرض اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری به عمل آید.

ايمني صنعتي    
اين محصولات غير قابل اشتعال مي باشند.
حتي المقدور از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم خودداري گردد.

نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.