ليالاك­هاي SS – 205/260 B                     برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
ايـن محصـولات، لاك هاي پـايه نیتروسلولزی اند كه قـابليت ايجـاد فيلـم بيـرنگ وشفـاف برروي سطوح پلی یورتانی را دارا مي باشند.
 
موارد استفاده
با اعمال اين سري محصولات برروي سطوح پلی یورتانی،  پوشش يكنواختي از فيلم پلي یورتان حاصل مي گردد.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
نام شاخص استانداردمربوطه نام واحد مقدار
گرانروي (SS-205B) ASTM D 1200)) فورد كاپml100، نازل8) دقیقه 2.30-3.30
گرانروی (SS-260B) ASTM D 1200)) فورد كاپml100، نازل3) ثانیه 50-60
 
فيلم روي شيشه:ـبرروي شيشه فلـوت بـوسيله فيلـم اپليكاتـور 50 ميكـرون فيلـم تهيـه شده ،وفيلم مـزبوربايستي يكنواخت و بدون دانه (بسیار اندک)  باشد.
 
اطلاعات تكميلي
باتـوجه به ساختار و ويسكـوزيته ايـن محصـولات، تـوصيه مي گردد جهت رقیق کردن این محصولات از تینر SH-724استفاده گردد.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي زير 25 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي   
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند،لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.
 
 نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.