لیافزا SP-1705                        برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين محصول یک کوپلیمر با وزن مولکولی متوسط می­باشد.

مشخصات فني
ظاهر: مایع شفاف زردرنگ
ویسکوزیته در دمای °25 سانتی گراد: 50±900cp
عدد اسیدی: 1±17mgKOH/g

کاربرد
این محصول به عنوان افزودنی دیسپرس کننده و وت کننده برای کوتینگ­های پایه حلال و غیر حلال، پلاستی سول PVC و تولید مستربچ­های رنگی برای ترموپلاستیک­ها استفاده می­شود. همچنین این افزودنی برای بهبود خواصwetting الیاف شیشه در فرمولاسیون SMC/BMC قابل استفاده می­باشد.

شرايط نگهداري
اين محصول در مکان های خشک، خنک و دارای تهویه مناسب در دمای °c 35-5 در بشکه های سالم و در بسته نگهداری می شود. این محصول در شرایط انبارداری به مدت 2 سال قابل نگهداری و استفاده می باشد.
 

ايمني صنعتي
از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداري گردد. از منابع آتش­زا دور نگه داشته شود
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشد. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد كند. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده مي باشد.