صنعت کفش

خمیر رنگهای تزریق PU

لیا پیست های سری ST/SL-600
لیاپیست SH-670
لیاپیست SL-679P (فاقد فتالات)
 

خمیر رنگهای تزریق UV

 

لاک اسپری های PU

دیپ ها و سایه های PVC

لاک اسپری های ABS

رها کننده های قالب سیلیکونی

SRA-960
SRA-961
SRA-9133
SRA-9134

 

اسپری های Brush off جهت زیره های PVC و PU

اسپری های ترمیمی

لیاپوش سری SW-2500
لیاشید  های سری SS-1000
لیام های سری  SL-900

 

پوشش های رنگی داخل قالب (IMC)

AM-2802B


لیالاک

لیالاک های سری SS-200
لیالاک های سری SK-200


خمیرهای ترمیم رویه های چرم طبیعی کفش