لياپيستSH – 670                        برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين محصول، خميررنگ پايه پلاستي سايزري ( پيگمنت دوده  ديسپرس شده در پلاستي سايزر) مي باشد كه جهت استفاده در فرايند توليد اسفنجهاي صنعتي PU طراحي گرديده است.
 
موارد استفاده
 با افزودن اين خميررنگ  دركامپاند پلي يورتان مي توان فام مشکی از محصول مزبور تهيه نمود.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري ، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
 
نـام شـاخص استانداردمربوطه واحـداندازه گيري مـقـدار
گريندومتري ( ASTM D 1210) ميكرومتر كمتراز 80
 
شيد سنجي: خميررنگ مزبور در قطعات پلي يورتان تهيه شـده در آزمـايشگاه تست شـده و در مقايسه با رنگ مرجع شيـد سنجي مي گردد.
         
اطلاعات تكميلي
 
نام محصول كد محصول C.I.  NO مقاومت حرارتي(ºc) مقاومت نوري
لياپيست مشكي SH-670 B7 300 8

مقاومت نوري 8 عالي، 5 متوسط و زير 5 ضعيف مي باشد.
 
شرايط نگهداري
اين محصول به مدت1سال و در دماي 5- تا 50 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشد.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي    
اين محصول غير قابل اشتعال مي باشد.
حتي المقدور از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم خودداري گردد.

نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.