خمیر درزگیر سریSEAL-700                         برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
 خمير آب بندي بر پايه رزينهاي امولسيون شونده در آب مي باشد. رزينهاي مورد استفاده در اين محصولات داراي مقاومت بالادر برابر شستشو ،حلال و محيط هاي قليايي مي باشند. اين رزينها همچنين از مقاومت مكانيكي خوبي بر خوردار هستند.
 
موارد استفاده
خميرآب بندي یا خمیر درزگیر به عنوان درزگيردرساخت بشكه ، حلب، قوطي و سطل هاي فلزي در ابعاد و سايزهاي مختلف قابل استفاده میباشد.
                          
مشخصات فني
مشخصه مقدار
شکل ظاهری خمیر طوسی رنگ
PH* 8-9
دانسیته  g cm-1**  0.05± 1.30
مقاومت شیمیایی عالی
مقاومت حرارتی Max 200
در صد جامد 58
زمان پخت فیلم(دقیقه) با ضخامت 120 میکرون در °c 90 5
ASTM D 1217
ASTM E70     **

شرايط نگهداري
جهت حفظ خواص خمير آب بندي در دراز مدت ، اين محصولات بايد همواره در درون پوشش هاي نايلوني و در داخل ظروف در بسته نگه داري شوند. از باز گذاشتن در ظروف حاوي اين محصولات به مدت طولاني جداً خودداري فرماييد.
اين محصول بايد از يخ زدگي محافظت گردد . بهترين دما جهت نگه داري اين محصولات 40-5 درجه سانتي گراد مي باشد.

ايمني صنعتي
اين محصولات فاقد بخارات سمي و آتش زا مي باشند. توصيه ميشود  در موقع استفاده از اين محصولات از دستكش استفاده نمایید.
در صورت تماس با پوست بدن ويا چشم با آب فراوان شستشو داده شود.   

 
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.