لياپوش هاي سريSB– 2800                    برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين سري محصولات پوششهايي مي باشند كه جهت اعمال بر روي سطوح پلي اورتان (PU) الاستـومـرطـراحـي گـرديده اند.
 
موارد استفاده  
اين پوششها به عنوان رنگهای قلمی توسط قلم بر روی سطوح پلی اورتان قابل اعمال می­باشد.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
شيدسنجي: اعمال رنگ توسط قلم بر روی زیره پلی اورتان و مقایسه شید با نمونه مرجع.
 
اطلاعات تكميلي
پوششهاي مزبور دركليه فام هاي پايه وتركيبي قابل عرضه مي باشند.
ويسكـوزيته ايـن سـري محصـولات به گـونه اي طـراحي گـرديـده است كه مستقيما آمـاده مصـرف مـي بـاشـند. در صورت لزوم جهت رقیق کردن از تینر SH-724استفاده گردد.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي 5- تا 50 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي   
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند،لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.