لیامولهای سریAM - 2800 SA            برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين سری از محصولات پوشش­های هوا خشك  جهـت استفاده در فرآيند توليد قطعات اينتگرالPUطراحي گرديده اند.
 
 موارد استفاده
با اعمال اين محصولات به روش پاشش، برروي سطح داخلی قالب مي توان قطعات اینتگرال پلی یورتان با فام­های مختلف تهيه نمود.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري ، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند)
1-  شيدسنجي: فیلم 50 میکرون روی شیشه کشیده شده و مقايسه شيد با نمونه مرجع انجام میگیرد.
2 -نحوه اسپری و زمان خشک شدن : با اسپری کردن محصول فوق بر روی قالب آلومنیومی 60 - 50 درجه ، چگونگی اسپری و زمان خشک شدن آن نسبت به نمونه مرجع بررسی می شود.

اطلاعات تكميلي
پوشش مزبور دركليه فام هاي پايه وتركيبي قابل عرضه مي باشد.
ويسكـوزيته ايـن  محصـول به گـونه اي طـراحي گـرديـده است كه مستقيماً آمـاده مصـرف مـي بـاشـند و نيـازي به
رقيق نمودن آنها با تينر نمي باشد.
 
شرايط نگهداري
اين محصول به مدت1سال و در دماي 5- تا 40 درجه سانتيگراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي
باتوجه به اينكه اين محصول قابل اشتعال مي باشند،لذا توصيه مي گردد در انبارش آن دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيمباپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.
          
 نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.