لياپوشSA– 2508                              برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين محصولات،  پوششهاي هواخشك جهت اعمال برروي سطوح  ABS می باشند.
 
موارد استفاده
با اعمـال ايـن سـري محصـولات به روش پـاشش بـر روي سطـوح ABS مـي تـوان پوشش بی­رنگ و شفاف تهيه نمود.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري ، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
شيدسنجي بر رروي شيشه فلوت: برروي شيشه فلوت بوسله فيلم اپليكاتور 50 ميكرون فيلم تهيه شده  وشفافیت فیلم در مقایسه با مرجع سنجیده می­شود.
 
اطلاعات تكميلي
پوشش مزبور  شفافو بی­رنگ می­باشد.
ويسكـوزيته ايـن سـري محصـولات به گـونه اي طـراحي گـرديـده است كه مستقيما آمـاده مصـرف مـي بـاشـند ونيـازي به
رقيق نمودن آنها باتينر نمي باشدوصرفا درصورت نياز مي توان ازحلالMEK  استفاده نمود.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت 1 سال و در دماي زير50 درجه قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي
باتوجه به اينكه اين محصولات قابل اشتعال مي باشند ، لذا توصيه مي گردد در انبارش آنها دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم با پوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.

نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.