Liavin S-65                                        برگه اطلاعات فنی و ایمنی محصلات 

مشخصات ساختاری

Liavin S-65 یک رزین وینیل استر بر پایه بیسفنل A می باشد.


کاربرد

این محصول جهت ساخت قطعاتی که نیاز به خواص شیمیایی و مکانیکی بالایی دارند، از قبیل لوله­های انتقال آب، مخازن نگهداری اسید و باز و همچنین تجهیزات دریایی کاربرد دارد.
Liavin S-65 بصورت دستی و اسپری قابل اعمال می باشد.
لوله ها، مخازن و قطعات قالب گیری و ساخته شده با Liavin S-65 ، در مواجه با محیط­های اسیدی و قلیایی قوی دارای مقاومت و دوام بسیار بالا و جذب آب پایینی بوده و از طول عمر بالایی برخوردار می باشند.

مشخصات

تست

مقدار

درصد جامد

63±2 %

ویسکوزیته @ 23 0C

400 cps

عدد اسیدی

10 mg KOH/g

زمان ژل شدن

10-15 min. (100 gr sample+ 1.5 gr MEKPO+ 0.12 Co 10%+ 0.06 gr DMA)

زمان ژل شدن بر اساس نیاز مشتری قابل تنظیم است.


خواص فیزیکی

تست

مقدار

سختی بارکول
ASTM D2583

40-45 barcol

HDT
ASTM D648

105 °C

تست کششی
ASTM D638

مقاومت کششی 56.47mpa
مدول کششی  2581mpa
درصد ازدیاد طول 2.42%

تست خمش
ASTM D790

مقاومت خمشی 114.39mpa
مدول خمشی 3696mpa  درصد ازدیاد طول 4.23%

پخت نهایی در دمای 80 درجه سانتی گراد و به مدت 3 ساعت


شرایط نگهداری

این محصول در ظروف کاملا در بسته و به دور از حرارت، مواد آتش زا و نور مستقیم آفتاب نگهداری گردد.


ایمنی صنعتی

از تماس مستقیم با چشم و پوست جلوگیری به عمل آید.

نسخه pdf

اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.