لياپيست هاي سريKF– 600              برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين محصولات، خميررنگ هاي پايهپلی استری مي باشند.
پيگمنتهاي آلي ومعدني درپلی استر مناسب بگونه ايي ديسپرس(پخش) شده اندكه جهت استفاده درصنايع کامپوزیتقابل استفاده باشند.

 
موارد استفاده
اين محصولات براي رنگي نمودن سيتم هاي پلی استری از قبیل ژل کوت قابل استفاده می­باشند.  
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
 
نـام شـاخص استانداردمربوطه واحـداندازه گيري مـقـدار
1-گريندومتري ( ASTM D 1210) ميكرومتر كمتراز 40

شیدسنجی: بر روی شیشه فلوت به وسیله فیلم اپلیکاتور 50 میکرون فیلم تهیه شده و در مقایسه با مرجع شیدسنجی می­گردد.   

 اطلاعات تكميلي
خميررنگ هاي مزبور طبق جدول ذيل و در شيدهاي رنگي متنوع قابل عرضه مي باشد.
 
نام محصول كد محصول C.I . NO مقاومت حرارتي(ºc) مقاومت نوري
لياپيست سفيد KF– 600M   W6 300 8
لياپيست زرد KF– 613     Y34 180 7
لياپيست قرمز KF– 633     R170 240 7-8
لیاپیست نارنجی KF-635      R184 240 7-8
لياپيست آبي KF – 661    B15:.3 300 8
لياپيست مشكي KF– 673    B7 300 8
لیاپیست سبز KF-683     G7 300 8
 
مقاومت نوري 8 عالي، 5 متوسط و زير 5 ضعيف مي باشد.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي زير 50درجه قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي    
این محصولات غیر قابل اشتعال می­باشند.
حتي المقدور از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم خودداري گردد.

 
نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.