لياپيست هاي سريIC – 600            برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين محصولات، خميررنگ هاي پايه پلاستي سايزري مي باشند.
پيگمنتهـاي آلـي ومعـدني  در پلاستی سایزرهای مناسب به گونه­ای ديسپـرس (پخش) شـده كه جهت مصرف در صنایع پلی یورتان قابل استفاده ­باشند.
 
موارد استفاده
 اين محصـولات بـراي رنگـي نمـودن سيستـم هـاي يـورتـانـي بـويـژه درفـرآيند توليد ابر و اسفنجهاي صنعتي طراحي شده اند.
 
مشخصات فني
نام شاخص استاندارد مربوطه واحد اندازه گیری مقدار
گریندومتری (ASTM D 1210) میکرومتر از 100 میکرون و بدون ایجاد خط
ویسکوزیته ( 1200 ASTM D فورد کاپ 100ml ، نازل 5) ثانیه 15-35

(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
شيد سنجي: خميررنگ هاي مزبور در قطعـات پلي يـورتان تهيه شـده در آزمـايشگاه تسـت شـده و در مقـايسه با رنـگ مـرجع
شيـد سنجي وتست پوشش مي گردند.

 
اطلاعات تكميلي
خميررنگ هاي مزبور طبق جدول ذيل و در شيدهاي رنگي متنوع قابل عرضه مي باشد.
 
نام محصول كد محصول C.I.  NO مقاومت حرارتي(ºc) مقاومت نوري
لياپيست سفيد IC – 600 W6 300 8
لياپيست زرد IC – 610 Y34 180 7
لياپيست زرد IC – 612 Y34 180 7
لياپيست زرد IC – 613 Y13 180 7
لياپيست قرمز IC – 633 R48:2 240 7-8
لياپيست قرمز IC - 633 A R57:1 180 6-7
لياپيست آبي IC – 660 B15:3 180 7
لياپيست مشكي IC - 678 C B7 300 8
لياپيست سبز IC – 680 G7 180 7
 
مقاومت نوري 8 عالي، 5 متوسط و زير 5 ضعيف مي باشد.
درصد استفاده از اين خمير رنگ ها در كامپاند پلي يورتان با توجه به فام مطلوب متغير مي باشد.

شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي زير 50 درجه قابل نگهداري مي باشند..
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي    
اين محصولات غير قابل اشتعال مي باشند.
حتي المقدور از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم خودداري گردد.

 
نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.