لياپيست هاي سريCP– 600                          برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين محصولات، خميررنگ هاي پايه پلی استری مي باشند.
پيگمنتهاي آلي ومعدني درپلی استر مناسب بگونه اي ديسپرس(پخش) شده اندكه جهت استفاده درصنايع توليدچرم مصنوعي پلی یورتان قابل استفاده باشند.
 
موارد استفاده
اين محصولات براي رنگي نمودن سيتم هاي يورتاني بويژه درفرآيند توليدچرم مصنوعي پلی یورتان طراحي گرديده اند.
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
نـام شـاخص استانداردمربوطه واحـداندازه گيري مـقـدار
1-گريندومتري ( ASTM D 1210) ميكرومتر كمتراز40
2-شیدسنجی: بر روی شیشه فلوت به وسیله فیلم اپلیکاتور 50 میکرون فیلم تهیه شده و در مقایسه با مرجع شیدسنجی می­گردد.

اطلاعات تكميلي
خميررنگ هاي مزبور طبق جدول ذيل و در شيدهاي رنگي متنوع قابل عرضه مي باشد.
نام محصول كد محصول C.I . NO مقاومت حرارتي(ºc) مقاومت نوري
لياپيست سفيد CP– 600M W6 300 8
لياپيست زرد CP– 613 Y34 180 7
لياپيست قرمز CP– 633 R170 240 7-8
لیاپیست نارنجی CP-635 R184 240 7-8
لياپيست آبي CP– 661 B15:3 300 8
لياپيست مشكي CP– 673 B7 300 8
لیاپیست سبز CP-683 G7 300 8
 
مقاومت نوري 8 عالي، 5 متوسط و زير 5 ضعيف مي باشد.
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي زير 50درجه قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي    
این محصولات غیر قابل اشتعال می­باشند.
حتي المقدور از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم خودداري گردد.

نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.