لياپيست هاي سريCH – 600                                برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات   

مشخصات ساختاري
اين محصولات، خميررنگ هاي پايه پلاستي سايزري مي باشند.
پيگمنتهاي آلي ومعدني درپلاستی سایزرهای  مناسب بگونه اي ديسپرس(پخش) شده اندكه جهت استفاده درصنايع توليد
چرم مصنوعي PVC قابلاستفاده باشند.
 

موارد استفاده
 با افزودن اين خميررنگ ها به‌‌‌‌‌‌‌‌‍ كامپاند (پلاستي سول) PVCچرم مصنوعي،مي توان فام هاي مختلف از محصولات مزبور تهيه نمود.

مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
1-شيد سنجي:ساخت پلاستي سول مربوطه و تست خميررنگ مربوطه در آن
2-مقاومت حرارتي: تست در آون به مدت5 دقيقه و در دماي 240 درجه سانتی گراد
 
اطلاعات تكميلي
خميررنگ هاي مزبور طبق جدول ذيل و در شيدهاي رنگي متنوع قابل عرضه مي باشد.
نام محصول
كد محصول C.I. NO درصد جامد مقاومت حرارتي(ºc) مقاومت نوري
لياپيست سفيد CH - 600 W6 55 300 8
لياپيست زرد CH - 610 Y34 55 180 7
لياپيست زرد CH - 612 Y34 55 180 7
لياپيست زرد CH – 613 Y13 45 180 6
لياپيست نارنجي CH – 636 D R104 60 200 7-8
لياپيست قرمز CH – 633C R48:2 25 240 7-8
لياپيست قهوه اي CH – 650T R101 60 300 8
لياپيست قهوه اي CH – 651 A R101 60 300 8
لياپيست قهوه اي CH – 655 D __ 60 300 8
لياپيست آبي CH -  661 B15:3 30 300 8
لياپيست مشكي CH – 670 B7 20 300 8
لياپيست سبز CH - 681 G7 30 300 8
مقاومت نوري 8 عالي، 5 متوسط و زير 5 ضعيف مي باشد.
درصد استفاده از اين خمير رنگ ها در پلاستي سول با توجه به فام مطلوب متغير مي باشد.  
 
 
شرايط نگهداري
اين محصولات به مدت1سال و در دماي  زير 50 درجه قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي    
اين محصولات غير قابل اشتعال مي باشند.
حتي المقدور از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم خودداري گردد.
 
نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.