لیاکریل  TM - 60                            برگه اطلاعات فني/ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
اين محصول یک رزین اکریلیک ترموپلاستیک سخت با خواص مکانیکی و شیمیائی خوب می باشد.
 
 موارد استفاده
تولید پوشش فلزات - ساخت رنگهای علامت گذاری - تولید پوششهای محافظ  
 
مشخصات فني
(اين اطلاعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند)
 
ظاهر : مایع شفاف
نوع پلیمر : بدون تشکیل پیوند عرضی
حلال : زایلن، متیل اتیل کتون
قابل حل در : استرها، کتونها، حلالهای آروماتیک و کمی در هیدروکربنهای آلیفاتیک
رنگ گاردنر : 1max
درصد مواد غیر فرار :  2±60
عدد اسیدی:<10
49ºc : Tg
ویسکوزیته در دمای 23 درجه سانتی گراد: 1000cp±200cp
خواص فیلم : سخت، شفاف، زمان خشک شدن کوتاه، چسبندگی عالی روی فلزات و مقاومت حلالی خوب

شرايط نگهداري
اين محصول به مدت1سال و در دماي 5- تا 40 درجه سانتي گراد قابل نگهداري مي باشند.
در صورت باز نمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل گردد.
 
ايمني صنعتي
باتوجه به اينكه اين محصول قابل اشتعال مي باشند،لذا توصيه مي گردد در انبارش آن دقت كافي به عمل آيد.
ازتماس مستقيم باپوست بدن وچشم جلوگيري به عمل آيد.

نسخه pdf
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشد. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را  آزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد كند. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده مي باشد