تری بوتیل سیترات (TBC)                                برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصول

مشخصات ساختاری
تری بوتیل سیترات(TBC) یک پلاستی سایزر حاصل از واکنش استریفیکاسیون نرمال بوتانل و سیتریک اسید می باشد.
 
مشخصات فنی
عدد اسیدی حداکثر:   12gKOH / g Solid
شکل ظاهری:مایع شفاف،  بیرنگ با بوی بسیار کم
 
کاربرد
TBCبه عنوان نرم کننده درصنایع پلاستیک، پوشش های نیتروسلولزی و...استفاده می شود.
 
شرایط نگهداری
این محصول در مکان های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمایc°35-5 در بشکه های سالم و دربسته نگهداری شود.
این محصول به مدت 2 سال در شرایط انبارداری قابل نگهداری و استفاده است.
 
ایمنی صنعتی
از تماس با چشم و دست خودداری گردد و از منابع آتش زا دور نگهداشته شود.
 
نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.