Liapol SP-5605                             برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصول

مشخصات ساختاری

 Liapol SP-5605یک پلی استرجهت تهیه فوم های پلی یورتان سخت و نیمه سخت می باشد.


مشخصات فنی

عدد اسیدی: max 8  mgKOH/g
عدد هیدروکسیل: 500mgKOH/g± 50
ویسکوزیته در دمای 25 درجه سانتیگراد: 450cps±50cps 
شکل ظاهری : مایع شفاف و بی بو (کمی زرد رنگ)
درصد آب  :   max 0.2


کاربرد

این محصول در کنار ایزوسیانات  با درصد NCOهای مختلف می تواند در تهیه فوم های اینتگرال در کاربردهایی نظیر فوم های میکروسلولار، کفپوش ها، الاستومرهای سخت و نیمه سخت و ... قابل استفاده باشد.

 
شرایط نگهداری

این محصول به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید در دمایC°30-5 در بشکه های سالم و دربسته نگهداری شود.
این محصول در شرایط انبارداری به مدت 1 سال قابل نگهداری و استفاده می باشد.

 
ایمنی صنعتی

از تماس با چشم و دست خودداری گردد و از منابع آتش زا دور نگهداشته شود .

نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.