لیافنRW-500Liaphen                      برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
این محصول، یک رزین فنولیک محلول در آب می­باشد.
 
موارد استفاده
این محصول قابلیت استفاده درمواردزیر رادارا می باشد:
1- جهت تولید مواد ساینده
2- جهت تولید فرآورده­های دیر گداز
3- جهت تولید انواع قطعات چوبی و عایق­های الکتریکی
4- به عنوان انواع چسب­های صنعتی غیر هواخشک
5- به عنوان ماده نسوز در تولید آجرهای کربنی
 
مشخصات فني
(ايـن اطلاعات فني پـس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
 
ویسکوزیته در دمای 23 درجه سانتیگراد :  800mpas
دانسیته در دمای 20 درجه سانتیگراد :    1.21±0.01
درصد جامد:  % 3±70
 
شرايط نگهداري
اين محصول به مدت 45روز و در دماي 35-25 درجه سانتیگراد قابل نگهداري مي باشد.
در صورت بازنمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل كنيد.
از یخ زدگی جلوگیری به عمل آید.

ايمني صنعتي    
اين محصول غیر قابل اشتعال مي باشد.
حتي المقدور از تماس مستقيم با پوست بدن و چشم خودداري گردد.

نسخه pdf
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشد. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را  درآزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد كند. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده مي باشد.