لیافن NV-200Liaphen                        برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاري
این محصول، رزین فنولیک نوولاک می­باشد.
 
موارد استفاده
از این محصول می­توان جهت تولید مواد مقاوم در برابر سایش ( سنگ برش، ساب)، لنت ترمز، چسب کفشک، انواع نمدهای صنعتی  و ساخت قالب­های ماسه­ای در صنایع ریخته گری استفاده کرد.
این رزین به دو صورت جامد و مایع قابل عرضه می­باشد.
 
مشخصات فني
(ايـن اطلاعات فني پـس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه گيري و ثبت مي گردند.)
 
Flow : 45-55 mm    @ 125 0C   10%     Hexa
B-Time:  80-100 S   @ 150 0C   10%     Hexa
 
شرايط نگهداري
اين محصول به مدت 3 ماه  و در دماي 35-25 درجه سانتیگراد قابل نگهداري مي باشد.
در صورت بازنمودن درب بشكه ها از بسته شدن كامل درب اطمينان حاصل كنيد.
 
ايمني صنعتي    
از تماس مستقيم با چشم و دست خودداری گردد و از منابع آتش­زا دور نگه داشته شود.

نسخه pdf
اطلاعات موجود در اين برگه براساس نتايج آزمايشهاي ما صحيح مي باشد. با اين وجود تـوصيه مي گردد مصرف كننده سازگاري مـواد و صحت اطلاعات فوق را  درآزمايشگاه خود پيش از استفاده در خط توليد،بررسي و تاييد كند. كليه مسئوليت هاي ناشي از عدم آزمايش،متوجه مصرف كننده مي باشد.