دی ایزوبوتیل فتالات (DIBP)                     برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصول

مشخصات ساختاری
دی ایزو بوتیل فتالات (DIBP) یک پلاستی سایزر حاصل از واکنش استریفیکاسیون ایزوبوتانل و فتالیک انیدرید می باشد.

مشخصات فنی
خلوص: %99
عدد اسیدی: حداکثر 0.04mgKOH / g Solid
دانسیته در دمای 25 درجه سانتیگراد : 1.03g/cm3±0.01        
شکل ظاهری: مایع شفاف ، بیرنگ با بوی بسیار کم
ضریب شکست  : 0.01± 1.495
ویسکوزیته در دمای 25 درجه سانتیگراد : 30cps –35cps  
درصد آب: 0.1

کاربرد
DIBPبه عنوان نرم کننده درصنایع پلاستیک، پوشش های نیتروسلولزی و...استفاده می شود.
 
شرایط نگهداری
این محصول در مکان های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمایc°35-5 در بشکه های سالم و دربسته نگهداری شود.
این محصول به مدت 2 سال در شرایط انبارداری قابل نگهداری و استفاده است.

ایمنی صنعتی
از تماس با چشم و دست خودداری گردد و از منابع آتش زا دور نگهداشته شود .

نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.