LIALKYD  AS 360 x-60                                برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصول

مشخصات ساختاری
لیالکید AS360 x-60  یک رزین آلکید کوتاه روغن هوا خشک می باشد.
 
مشخصات فنی
درصد مواد غیر فرار: 5/1±60
عدد اسیدی : حداکثر10mgKOH /g
ویسکوزیتهدر دمای 25 درجع سانتی گراد : ثانیه65 - 55 (کاپ6 دین- % 50  زایلن)                   
رنگ :  حداکثر 5 گاردنر
طول روغن  : %33
درصد انیدرید فتالئیک:  %36
نوع الکل: پنتااریتریتول
نوع حلال:زایلن

 
کاربرد
از این رزین می توان در لاک ها و رنگ های صنعتی هوا خشک و همچنین کوره ای دما پایین استفاده نمود.
 
مشخصات عملکردی
 سمباده خوری مناسب
 سختی و براقیت بالا و حفظ براقیت در زمان
 چسبندگی خوب
 مقاوم در برابر زرد شدن
 امتزاج پذیری مناسب با آمینورزین ها و رزین های نیتروسلولزی
 
شرایط نگهداری
این محصول در مکان های سرپوشیده و بدور از تابش مستقیم نور خورشید در دمایc°35-5 در بشکه های سالم و دربسته نگهداری شود.
این محصول در شرایط انبارداری به مدت 1 سال قابل نگهداری و استفاده می باشد.
 
ایمنی صنعتی
 از تماس با چشم و دست خودداری گردد، از منابع آتش زا دور نگهداشته شود .

نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.