LIALKYD  AS333-X60                          برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصول

مشخصات ساختاری

لیالکید AS333  X-60  یک رزین آلکید کوتاه روغن اصلاح شده بر پایه اسید چرب نارگیل غیر هوا خشک می باشد.
 
مشخصات فنی
درصد مواد غیر فرار: 5/1±60
عدد اسیدی : حداکثر 9mgKOH /g
ویسکوزیتهدر دمای 25 درجه سانتی گراد:  ثانیه65 - 55 (کاپ6 دین- % 50  زایلن)                   
رنگ :حداکثر 3 گاردنر
طول روغن  : %31
درصد انیدرید فتالئیک:%46
نوع حلال:زایلن

کاربرد
از این رزین می توان در لاک های نیتروسلولزی به عنوان پلاستی سایزر استفاده نمود. همچنین این محصول در لاک های نیم پلی استری سخت شونده با اسید و رنگ های صنعتی کوره ای قابل استفاده است.

مشخصات عملکردی
سختی و براقیت بالا و حفظ براقیت در زمان
چسبندگی خوب
مقاوم در برابر زرد شدن
امتزاج پذیری مناسب با آمینورزین ها و رزین های نیتروسلولزی

 
شرایط نگهداری
این محصول در مکان های سرپوشیده و بدور از تابش مستقیم نور خورشید در دمایc°35-5 در بشکه های سالم و دربسته نگهداری شود.
این محصول به مدت 1 سال در شرایط انبارداری قابل نگهداری و استفاده است.

ایمنی صنعتی
از تماس با چشم و دست خودداری گردد، از منابع آتش زا دور نگهداشته شود .

نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.