LIALKYD  AS 329 x-70                            برگه اطلاعات فني،ايمني وسلامت محصولات

مشخصات ساختاری

لیالکید AS 329 x-70  یک رزین آلکید کوتاه روغن اصلاح شده غیرهواخشک می باشد.
 
مشخصات فني
درصد مواد غیر فرار: 5/1±70
عدد اسیدی:حداکثر  6mgKOH /g
ویسکوزیتهدر دمای25 درجه سانتی گراد :  ثانیه65- 55  (کاپ6 دین- % 50  زایلن)               
رنگ : حداکثر 4 گاردنر
نوع حلال:زایلن
 
کاربرد
از این رزین می توان در رنگ های براق سلولزی به عنوان پلاستی سایزر و عامل چسبندگی استفاده نمود. همچنین این محصول در لاک های نیم پلی استری براق پخت شونده با اسید قابل استفاده می باشد.
 
خواص عملکردی
سختی و براقیت بالا و حفظ براقیت در زمان
 چسبندگی زیاد
 مقاوم در مقابل شریط جوی
 مقاومت شیمیایی مناسب
 
شرایط نگهداری
این محصول در مکان های سرپوشیده و بدور از تابش مستقیم نور خورشید در دمایc°35-5 در بشکه های سالم و دربسته نگهداری شود.
این محصول به مدت 1 سال در شرایط انبارداری قابل نگهداری و استفاده می باشد.
 
ایمنی صنعتی
از تماس با چشم و دست خودداری گردد. از منابع آتش زا دور نگهداشته شود .

نسخه pdf
اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.